Escriure, llegir i comptar. Ensenyar i aprendre en un entorn rural. La Selva interior, 1857-1981

Exposició

Finalitzat
Del 12.02.21 al 07.03.21

PODEU VEURE L'EXPOSICIÓ DES DE L'APARADOR 

Organització:

Arxiu Comarcal de la Selva, Òmnium i Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Col·laboració:

Consell Comarcal de la Selva  i Xarxa d'Arxius Comarcals

Aquesta exposició sorgeix de la voluntat de compartir objectius.
A principis del 2020, l’Assemblea d’Òmnium La Selva Interior va plantejar a
l’Arxiu Comarcal de la Selva la possibilitat de realitzar conjuntament una
exposició que s’emmarqués en el cicle que, amb el títol L’Escolarització a
Catalunya, 1900-1950, proposava una sèrie d’activitats (xerrades, taules
rodones, presentacions...) que rememoraven la voluntat per aconseguir
una educació pública, laica i de qualitat en aquells anys difícils.
Per a l’exposició es va triar com a fil conductor tractar l’àmbit de
l’educació en un dels vessants més desconeguts, l’activitat d’ensenyar
i aprendre en els indrets allunyats dels nuclis urbans consolidats,
en què anar a escola suposava un plus de dificultat, tant per als
ensenyants com per als alumnes, procedents d’entorns rurals
dispersos. El marc territorial escollit va ser els dels municipis que
s’integren en l’àrea estrictament física, no pas administrativa, que és
la Selva interior.
L’abast cronològic és ampli, però respon a la necessitat d’emmarcar
un període que s’inicia amb la consolidació de l’Estat lliberal i acaba
amb la restauració del govern de la Generalitat i la regularització de
l’ensenyament en l’entorn rural, cosa que va suposar la substitució
de moltes escoles rurals per la universalització del transport escolar.
L’exposició es divideix en dues grans parts. La primera, fruit d’una
incipient i, per força, incompleta recerca, ens permet apropar-nos a
grans trets al marc legislatiu, els espais arquitectònics, les modalitats
d’ensenyament i els protagonistes, mestres i alumnes. La segona
part incideix en els protagonistes i una sèrie d’entrevistes a persones
que foren alumnes o mestres, o ambdues coses. Són la mostra de les
realitats viscudes i la memòria viva de l’esforç i la tenacitat d’unes
quantes generacions.
La Covid19 ens posa moltes traves per al desenvolupament d’activitats
previstes, però no ens ha de fer desistir de mostrar el treball expositiu,
promoure’n la itinerància i acompanyar la reivindicació d’un possible
retorn a un model educatiu que, adaptat als temps actuals, la
pandèmia torna a posar al dia: «Nou municipis demanen reobrir les
escoles rurals». El Punt Avui, 20-08-2020.

Divendres
12
feb
Dissabte
13
feb
Diumenge
14
feb
Dilluns
15
feb
Dimarts
16
feb
No hi ha elements