Ensenyament  

Mostra de treballs de recerca Selva I
Del 12.03.22 al 27.03.22
Casa de la Paraula
Ensenyament
Taller d'història de la música i XV Concurs de grups de música
EMM Josep Carbó
30.03.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
XV Concurs de grups de música
EMM Josep Carbó
31.03.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
Da Capo Strings, Tocs d'Acord i Musivalentes. Concert de conjunts instrumentals
Audicions de l'EMM Josep Carbó
16.06.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
Vent Allegretto i Cobla Bufantant. Concert de cojunts instrumentals
Audicions de l'EMM Josep Carbó
17.06.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
Concert de les corals Pizzicato i Decantus
Audicions de l'EMM Josep Carbó
20.06.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
Concert de les corals VeudeMel, Picaveu i dTuaTo
Audicions de l'EMM Josep Carbó
21.06.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament
Concert d'instrumentistes
Audicions de l'EMM Josep Carbó
22.06.22 | 19:00 h
Auditori
Ensenyament